za vencanim stolom aca tekst

za vencanim stolom aca tekst

07:00 am 01/01/1970