yair yint aung

08:58 am 26/03/2017

yair yint aung. Aung San Suu Kyi - "Đóa hồng dân chủ" của Myanmar Aung San Suu Kyi là người đã lãnh đạo phong trào.. 08:19 26/03/2017

Aung San Suu Kyi - "Đóa hồng dân chủ" của Myanmar

Mẹ của bà sau đó cũng trở nên nổi tiếng với vai trò một nhân vật chính trị trong chính phủ mới được thành lập Sự kiện này được coi là “bước khởi đầu mở ra thời kỳ mới” cho Myanmar Ngày 15/1/2013: Đảng của bà Suu Kyi chấp nhận tiền từ những cá nhân trong danh sách đen Tại một sự kiện từ thiện về lĩnh vực y tế và giáo dục, đảng NLD của bà Suu Kyi đã chấp nhận tiền quyên góp từ Tay Za (ảnh dưới), một doanh nhân người Myanmar bị chính quyền hiện tại liệt kê vào danh sách đen vì thân Mỹ
chien binh san phu thuynhac sanonecoin len sanbenh vien phu san hanh phucbenh vien phu san trung uongbenh vien phu san binh duong