tự tắt ứng dụng khi khóa màn hình

07:00 am 01/01/1970