trọng nam khinh nữ ở nhật bản

07:00 am 01/01/1970