trillion là gì

trillion là gì

07:00 am 01/01/1970