tra thời gian bảo hành samsung

07:00 am 01/01/1970