torx socket wrench

07:00 am 01/01/1970

torx socket wrench. Tất cả các Socket CPU Ngay từ những ngày đầu CPU của cả Intel và AMD đều đã có các kiểu socket và.. 08:06 26/03/2017

Tất cả các Socket CPU

Tất cả các Socket CPU Ngay từ những ngày đầu CPU của cả Intel và AMD đều đã có các kiểu socket và slot khác nhau, mục đích là chỉ sử dụng cho các bộ vi xử lý của họ Socket được sử dụng cùng với bộ vi xử lý 486 đầu tiên không phải là ZIF và cũng không cho phép bạn thay thế CPU bằng một model khác Thậm chí socket này không có cả tên chính thức, chúng ta hãy gọi nó là socket 0 Intel đã gọi “hệ thống tăng tốc” là khả năng của một socket để chấp thuận nhiều hơn các model CPU Các bộ vi xử lý Pentium từ 75 MHz trở lên đều được cấp 3,3V và vì vậy yêu cầu thêm một chân mới, kiểu chân này được gọi là socket 5, không tương thích với socket 4 (ví dụ, Pentium-60 không thể cài đặt trên socket 5 và Pentium-100 không thể cài đặt được trên socket 4) 486DX-33 có thể đựợc cài đặt trên các socket 0, 1, 2, 3 và có thể cả 6 nếu đã được phát hành
cpu la gi33mm socketcpu 950 core.i715a socket13a socketmotherboard cpu socket