torx socket wrench

07:00 am 01/01/1970

torx socket wrench. Tất cả các Socket CPU Ngay từ những ngày đầu CPU của cả Intel và AMD đều đã có các kiểu socket và.. 06:18 27/04/2017

Tất cả các Socket CPU

Socket được sử dụng cùng với bộ vi xử lý 486 đầu tiên không phải là ZIF và cũng không cho phép bạn thay thế CPU bằng một model khác Nó cũng được chấp thuận là chuẩn ZIF, chuẩn cho phép cài đặt một số kiểu bộ vi xử lý khác trên cùng một socket (nghĩa là trên cùng một bo mạch chủ) Intel cũng đã chấp thuận tên này cho các CPU sử dụng sơ đồ chân từ một CPU cũ, nhằm mục đích cho phép nó có thể cài đặt trên các bo mạch chủ cũ hơn Các bộ vi xử lý Pentium đầu tiên (60 MHz và 66 MHz) đã sử dụng chuẩn sơ đồ chân có tên gọi là socket 4, đây cũng là sơ đồ chân được cấp 5 V
cpu la gi33mm socketcpu 950 core.i715a socket13a socketmotherboard cpu socket