tính chiều dài đường xoắn ốc

tính chiều dài đường xoắn ốc

07:00 am 01/01/1970