thời gian bảo hành laptop dell

07:00 am 01/01/1970