thời gian bảo hành asus

thời gian bảo hành asus

07:00 am 01/01/1970