sinh trắc vân tay có đúng không

07:00 am 01/01/1970