result from nghĩa là gì

result from nghĩa là gì

07:00 am 01/01/1970