Làm 'xiếc' trên xe gắn máy

Nằm úp trên chiếc xe gắn máy độ, quái xế này còn mạo hiểm tính mạng vượt tất cả những ôtô chạy cùng chiều.

Mỹ Anh (Nguồn video: Videobash)

Cập nhật: 11/10/2010 - 10:24 -
0 Phản hồi