"Soi" chuyên cơ 220 triệu đô chở Tổng thống Pháp đến VN

05:50 pm 08/09/2016