người được thứ tha

người được thứ tha

07:00 am 01/01/1970