ngắt mạng khi tắt màn hình trên galaxy

07:00 am 01/01/1970