Quyền lợi của bảo hiểm 'Phú-Toàn Gia An Phúc'

10:34 am 19/06/2014

Sản phẩm bảo hiểm “Phú-Toàn Gia An Phúc” dành cho các đối tượng từ 0 đến 64 tuổi với điều kiện số tiền bảo hiểm tối thiểu 100 triệu đồng và có khả năng đóng phí bảo hiểm cơ bản tối thiểu 8 triệu đồng một năm.

Sản phẩm bảo hiểm “Phú-Toàn Gia An Phúc” dành cho các đối tượng từ 0 đến 64 tuổi với điều kiện số tiền bảo hiểm tối thiểu 100 triệu đồng và có khả năng đóng phí bảo hiểm cơ bản tối thiểu 8 triệu đồng một năm.

Sản phẩm được giới thiệu kể từ ngày 14/7, thuộc dòng bảo hiểm liên kết chung, được thiết kế nhằm kết hợp bảo hiểm rủi ro với tích lũy bảo đảm. Người tham gia được bảo vệ trước rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, có thể linh hoạt tham gia thêm các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ cho người thân trong gia đình để được chia sẻ gánh nặng chi phí trước rủi ro tai nạn, bệnh hiểm nghèo, chi phí y tế…

Quyền lợi của bảo hiểm Phú-Toàn Gia An Phúc

Nếu người được bảo hiểm đã có con thì có thể tham gia thêm sản phẩm bổ trợ bảo hiểm sức khỏe dành cho trẻ em để được hỗ trợ chi phí điều trị khi trẻ bị thương tật do tai nạn, bỏng nặng, tử vong hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, và được hoàn trả phí khi đáo hạn.

Người được bảo hiểm cũng có thể mua thêm sản phẩm bổ trợ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe để được hỗ trợ chi phí cho mỗi ngày nằm viện, phẫu thuật và chăm sóc đặc biệt. Có nhiều sản phẩm bổ trợ cho người được bảo hiểm lựa chọn mua thêm để bảo vệ toàn diện cho cả gia đình.

Một đặc tính nữa của sản phẩm này là tích lũy đảm bảo. Phí bảo hiểm sau khi trừ chi phí ban đầu sẽ được chuyển vào giá trị tài khoản hợp đồng và được đầu tư thông qua quỹ liên kết chung. Khách hàng sẽ được hưởng lãi từ kết quả đầu tư thực tế của quỹ và lãi suất được bảo đảm không thấp hơn mức tối thiểu là 5% một năm trong 10 năm hợp đồng đầu tiên và 3% một năm từ năm hợp đồng thứ 11 trở đi.

Ngoài ra, đối với những hợp đồng từ cuối năm thứ 10 trở đi, mỗi 5 năm sẽ được thưởng duy trì hợp đồng bằng 1% giá trị bình quân của giá trị tài khoản hợp đồng 60 tháng liền kề trước đó (nếu khách hàng đều đặn đóng đủ phí bảo hiểm tối thiểu theo quy định). Với giá trị tài khoản hợp đồng nêu trên, người được bảo hiểm có thể đóng thêm phí từ tiền nhàn rỗi để tăng tích lũy và lãi suất. Khi thu nhập giảm hay gặp khó khăn về tài chính. Sau 5 năm đầu tiên, họ có thể giảm mức phí bảo hiểm phải đóng, thậm chí tạm dừng đóng phí một thời gian và duy trì giá trị tài khoản hợp đồng ở mức tối thiểu để bảo đảm quyền lợi của hợp đồng bảo hiểm.

Quyền lợi của bảo hiểm Phú-Toàn Gia An Phúc

Sản phẩm này còn cho phép người được bảo hiểm linh động chuyển đổi giữa lựa chọn 1 (Quyền lợi cơ bản: Nếu người được bảo hiểm ưu tiên tiết kiệm nhiều hơn) và lựa chọn 2 (Quyền lợi nâng cao: Nếu người được bảo hiểm ưu tiên bảo vệ nhiều hơn) trước khi đến tuổi 65 để phù hợp với nhu cầu bảo vệ và tích lũy trong từng giai đoạn khác nhau của cuộc sống. Sau khi người được bảo hiểm 65 tuổi, vào ngày kỷ niệm hợp đồng, lựa chọn 2 sẽ được tự động chuyển đổi sang lựa chọn một nhằm bảo đảm quyền lợi tốt hơn cho người được bảo hiểm.

Trong quá trình tham gia bảo hiểm, người được bảo hiểm cũng có thể rút một phần tiền nhằm trang trải cho chi phí học tập của con cái, sửa nhà, mua xe… Ngoài ra, họ còn được chủ động lựa chọn thời hạn hợp đồng, có thể là ngắn hạn (10 hoặc 15 năm) hay trọn đời (35-99 năm) tùy theo mục tiêu ưu tiên bảo vệ và tích lũy trong tương lai.

(Nguồn: Prudential Việt Nam)

bảo hiểm, Phú - Toàn Gia An Phú, bảo hiểm nhân thọ, Prudential

Có thể bạn quan tâm