minolta autocord serial numbers

07:00 am 01/01/1970

minolta autocord serial numbers. Tại sao lại sử dụng giao tiếp Serial? Nếu bạn chịu khó để ý thì có thể thấy rằng tất cả các công.. 01:07 21/01/2017

Tại sao lại sử dụng giao tiếp Serial?

Chuẩn IDE mới dành cho ỗ cứng cũng là Serial (Serial ATA - SATA) Sự khác biệt này khiến cho giao tiếp song song thường nhanh hơn giao tiếp chuỗi Giao tiếp chuỗi cũng có thể nhanh hơn giao tiếp song song nếu các bit được chuyển đi với tốc độ nhanh hơn Trong giao tiếp song song, do nhiều bit được chuyển đi trong một khoảng thời gian nên mỗi bit cần có một dây dẫn Thêm một sự khác biệt khác nữa là giao tiếp song song là quá trình “nửa hai chiều” (half-duplex), còn giao tiếp chuỗi là quá trình “hai chiều” (full-duplex) Một cách cụ thể hơn: trong giao tiếp song song, chỉ có duy nhất một đường dẫn để truyền dữ liệu giữa bộ truyền và bộ nhận Do chỉ có một đường duy nhất nên không thể đồng thời cùng truyền và cùng nhận dữ liệu ở cùng một thời điểm Còn trong giao tiếp chuỗi, do chỉ sử dụng hai dây dẫn nên các nhà sản xuất thường tăng cường thêm hai dây dẫn nữa (tổng cộng là 4 dây) Khả năng này giúp quá trình truyền và nhận dữ liệu diễn ra đồng thời
vnexpress giao ducgiao linhgiao thonggiao thong thong minhbien bao giao thongtieng anh giao tiep