minolta autocord serial numbers

11:28 pm 25/04/2017

minolta autocord serial numbers. Tại sao lại sử dụng giao tiếp Serial? Nếu bạn chịu khó để ý thì có thể thấy rằng tất cả các công.. 11:02 25/04/2017

Tại sao lại sử dụng giao tiếp Serial?

Sự khác biệt này khiến cho giao tiếp song song thường nhanh hơn giao tiếp chuỗi Giao tiếp chuỗi cũng có thể nhanh hơn giao tiếp song song nếu các bit được chuyển đi với tốc độ nhanh hơn Trong giao tiếp chuỗi, chỉ cần hai dây dẫn, vì thế nên quá trình giao tiếp giữa hai thiết bị sẽ đơn giản hơn rất nhiều Trong giao tiếp song song, do nhiều dây dẫn được sử dụng nên quá trình can thiệp điện từ rất nghiêm trọng Thêm một sự khác biệt khác nữa là giao tiếp song song là quá trình “nửa hai chiều” (half-duplex), còn giao tiếp chuỗi là quá trình “hai chiều” (full-duplex) Do chỉ có một đường duy nhất nên không thể đồng thời cùng truyền và cùng nhận dữ liệu ở cùng một thời điểm
vnexpress giao ducgiao linhgiao thonggiao thong thong minhbien bao giao thongtieng anh giao tiep