Kỷ niệm 20 năm website đầu tiên ra đời

10:35 am 19/06/2014

Ngày 6/8/1991, Tim Berners-Lee chính thức cho ra mắt website đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của World Wide Web - thứ đã làm thay đổi cả thế giới.

Ngày 6/8/1991, Tim Berners-Lee chính thức cho ra mắt website đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của World Wide Web - thứ đã làm thay đổi cả thế giới.

Kỷ niệm 20 năm website đầu tiên ra đời

Khái niệm World Wide Web được Tim Berners-Lee giới thiệu từ tháng 3/1989. Vào cuối năm 1990, Berners-Lee đã tạo ra liên kết thành công giữa một HTTP client (khách) và một server. Sau đó, ông đã thiết kế và xây dựng trình duyệt web. Trang web đầu tiên chính thức ra đời vào ngày 6/8/1991.

Kỷ niệm 20 năm website đầu tiên ra đời
Tim Berners-Lee.

Berners-Lee là người đã tạo ra World Wide Web, nhưng ông không phải là người sáng tạo ra mạng Internet. Đây là hai khái niệm khác nhau cần được hiểu một cách đúng đắn. Internet là một mạng liên kết các máy tính trên toàn thế giới. Nó bao gồm các phần mềm và cả phần cứng để có thể tạo ra những liên kết đó, trong khi World Wide Web chỉ là một dịch vụ ở trên mạng Internet, bao gồm các dữ liệu tại một địa chỉ nhất định để người dùng truy cập.

Khi mới ra đời, Internet chỉ là một dạng kết nối riêng lẻ giữa nhiều máy tính qua đường dây điện thoại và kết nối vệ tinh qua một phần mềm tiêu chuẩn tên là Internet Protocol Suite (giao thức liên mạng). Nó giống như một mạng nội bộ không hơn không kém.

Cách thức kết nối của mạng Internet

Kỷ niệm 20 năm website đầu tiên ra đời

Khi bạn kết nối với mạng Internet, máy tính của bạn trở thành một trong số hàng triệu client đang kết nối giống bạn. Cơ chế kết nối của mạng Internet khá đơn giản. Khi kết nối Internet, bạn phải đăng ký với một nhà cung cấp dịch vụ mạng (Internet Service Provider - ISP). Khi kết nối với một ISP, bạn trở thành một phần của ISP đó, trong khi ISP đó lại là một phần của một ISP khác lớn hơn, ISP lớn đó lại là một phần của một ISP khác lớn hơn nữa... Cứ như vậy, mạng Internet trên toàn thế giới kết nối với nhau bằng cách kết nối các ISP. Mạng Internet hình thành nhờ các server và các client. Server cung cấp dịch vụ mạng còn client sử dụng dịch vụ đó.

Bản chất của trình duyệt web

Kỷ niệm 20 năm website đầu tiên ra đời

Những trình duyệt web mà chúng ta đang sử dụng hiện nay như Firefox hay Chrome thực hiện hai nhiệm vụ cơ bản như sau. Một là, chúng giúp người dùng truy cập vào các Web server và yêu cầu một trang trên mạng Internet. Hai là, biến ngôn ngữ HTML của trang web thành thứ ngôn ngữ mà chúng ta có thể đọc được.

Quá trình duyệt web có thể được tổng kết như sau: người dùng bật trình duyệt, yêu cầu một trang web, trình duyệt sẽ truy cập đến các Web server, server sau đó sẽ gửi lại thông tin phản hồi qua URL và địa chỉ IP, sau đó trình duyệt sẽ giải mã những thông tin đó để người dùng có thể đọc được.

Một số từ viết tắt thông dụng trên Internet

Kỷ niệm 20 năm website đầu tiên ra đời

HTTP -Hyper Text Transfer Protocol (giao thức truyền tải siêu văn bản): là giao thức cơ bản mà trình duyệt web sử dụng để gửi yêu cầu truy cập của người dùng lên các Web server.

WWW - World Wide Web:không phải là Internet. Nó là tất cả những trang web mà bạn có thể truy cập bằng trình duyệt web.

IPA -Internet Protocol Address: là địa chỉ ID duy nhất cho mỗi thiết bị có thể kết nối Internet. IPA là công cụ để kết nối các máy tính với nhau.

URL -Uniform Resource Locator: là nơi đặt các nguồn và dữ liệu cụ thể trên World Wide Web.

LAN - Local Area Network: là mạng nội bộ dành cho một nhóm các máy tính được đặt trong cùng một hệ thống nào đó.

Thanh Duy

Theo Bưu điện Việt Nam

Có thể bạn quan tâm