Không vào được Control Panel

10:29 am 19/06/2014

Khi mình mở Control Panel nó chỉ hiện lên rồi biến mất. Vậy làm cách nào để mở nó để mình gỡ một số phần mềm không sử dụng.

Khi mình mở Control Panel nó chỉ hiện lên rồi biến mất. Vậy làm cách nào để mở nó để mình gỡ một số phần mềm không sử dụng.

Cảm ơn

Ho Viet Anh

Câu hỏi khác xin gửi về: vitinh@vnexpress.net

Control Panel, Không vào được Control Panel, gỡ phần mềm không sử dụng