máy tính chạy chậm bất thường

07:00 am 01/01/1970