masking tape sizes

07:00 am 01/01/1970

masking tape sizes. Hoàn thiện công việc lưu giữ dữ liệu với HP StoreEver LTO-6 Ultrium Tape và HP StoreOnce Ngày 4.. 11:29 24/03/2017

Hoàn thiện công việc lưu giữ dữ liệu với HP StoreEver LTO-6 Ultrium Tape và HP StoreOnce

Các thế hệ lưu giữ dạng băng từ gồm cả công nghệ của đầu đọc thiết bị (Tape Drive) và các băng lưu giữ (tape cartridge media) liên tục được cải tiến về cả tốc độ truyền (Transfer Speed) và khả năng lưu giữ dữ liệu (Capacity) Từ các công nghệ LTO-1 (30Mb/sec; 100/200GB) đến LTO-5 (280MB/sec; 15TB/ 3TB) và giờ là LTO-6 với khả năng lưu giữ 25TB (chưa nén) và 60), sau đó mới thực hiên lưu giữ ra Tape
voicetab 6 hp15r249tu hp laptopsupport hpproone 400 hpdriver hp 1020may tinh xach tay hp