lum reek meaning

07:00 am 01/01/1970

lum reek meaning. toa nha hon hop dich vu, van phong va nha o kinh doanh tai so 131 thai ha (quan dong da, ha noi).. 04:10 17/01/2017

Cao ốc chưa xây xong đã cho thuê ''tùm lum'' ở Thái Hà

nam o vi tri dac dia nhung cong trinh 131 thai ha lam cho bo mat do thi tro len lem nhem, nhech nhac dang noi hon, du cong trinh van treo tam bien thong tin ve du an nhung cong truong khong mot bong cong nhan xay dung the nhung, xung quanh toa nha duoc quay bang nhung tam bien quang cao co lon quang cao cho mot tap doan ve ca tam dac biet, du cong trinh moi xay tho 11 tang noi, nhung chu dau tu lai tien hanh cai tao cho thue mat bang tang 1 lam sieu thi, cua hieu cat toc voi quy mo hoanh trang phia ben hong toa nha, cac tang ham duoc su dung lam bai trong giu xe voi luong nguoi ra vao lien tuc cong trinh thi cong dang do, nhung chu dau tu lai tien hanh cai tao cho thue mat bang tang 1 lam sieu thi, cua hieu cat toc voi quy mo hoanh trang day cung la mot trong so cac du an cham tien do gay mat my quan do thi duoc so xay dung ha noi kiem tra va kien nghi len ubnd thanh pho ha noi trong truong hop chu dau tu khong co du nang luc thuc hien du an thi thu hoi giay chung nhan dau tu hoac thay doi chu dau tu theo giay phep xay dung so 45 duoc so xay dung ha noi cap ngay 3/2/2005, du an co quy mo 1 tang ham, 11 tang noi, 1 tum thang may va phong ky thuat phuc vu toa nha do cty tnhh kinh doanh tong hop huy hung lam chu dau tu cuoi nam 2010, sau khi thi cong sai phep voi 2 tang ham+11 tang noi+3 tang ky thuat chu dau tu da dung thi cong thay vi xu ly du an cham tien do, thi cong sai phep thi ngay 27/5/2015 chu dau tu da duoc so quy hoach- kien truc ha noi cap giay phep quy hoach so 2068 voi noi dung chinh la dieu chinh nang tang
đầu tư xây nhà cho thuêxây nhà cho thuêxây cao ốccho thuê xe tự láinhà cho thuê nguyên cănphòng cho thuê quận 3