logos pathos ethos and kairos

07:00 am 01/01/1970