kính viễn vọng bao nhiêu tiền

07:00 am 01/01/1970