kiểm tra thời gian kích hoạt iphone

07:00 am 01/01/1970