kiểm tra pin với battery life

07:00 am 01/01/1970