kiểm tra điện thoại đã root chưa

kiểm tra điện thoại đã root chưa

07:00 am 01/01/1970