Dịch vụ khảo sát thị trường, mặt bằng cần mở Cửa hàng/Siêu thị, phân tích nhu cầu, tiềm năng, sức mu

11:29 am 08/05/2017

Khảo sát thị trường là hoạt động cần thiết nhằm giúp doanh nghiệp tìm hiểu nhu cầu, tâm lí của khách hàng và tình hình cạnh tranh trên thị trường. Từ đó nhìn ra một số xu hướng tác động đến doanh thu và lợi nhuận. Để thực hiện cuộc khảo sát thị trường thành công, cần lên kế hoạch và chiến lược thu thập thông tin thông qua phiếu khảo sát.

Trước tiên, hãy thiết kế một bảng hỏi đầy đủ thông tin liên quan đến mục tiêu của cuộc nghiên cứu nhưng thật ngắn gọn, trình bày khoa học, đơn giản hóa câu hỏi để người được hỏi có thể trả lời được, tránh rườm rà.

 

Chi tiết liên hệ: Ban tư vấn setup Siêu thị Vi-Mart