không nhập được số trong excel

07:00 am 01/01/1970