không lưu được file host win 8

07:00 am 01/01/1970