không lưu được file host win 7

07:00 am 01/01/1970