không lưu được ảnh trên iphone

07:00 am 01/01/1970