khai triển thành chuỗi lũy thừa

07:00 am 01/01/1970