iphone lock không vào được 3g

07:00 am 01/01/1970