indy.gov treasurer

07:38 am 16/04/2017

indy.gov treasurer. indy.gov treasurer. indy.gov treasurer. indy.gov treasurer. indy.gov treasurer. indy.gov treasurer... 02:02 24/04/2017

Tên miền .gov.vn có tới 3700 lỗ hổng bảo mật

govgovvn (lựa chọn ngẫu nhiên, không phân biệt lĩnh vực hoạt động) Trong đó, 489 lỗi thuộc diện rất nghiêm trọng và 396 lỗi ở mức cao (chiếm 23,9%), còn lại 2812 lỗi ở mức trung bình/yếu “Đáng ngại hơn, 80% các website được khảo sát không có biện pháp bảo mật tối thiểu khiến chúng rất dễ bị tấn công”, ông Thạch bổ sung Hình minh họa Kết quả nghiên cứu trên được đưa ra trong hội thảo “Xây dựng chính sách đảm bảo ATTT trong phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam” diễn ra ngày 25/5/2012 tại Hà Nội

32% máy chủ web .gov.vn mắc lỗ hổng nghiêm trọng RDP

gov Tuy nhiên, Công ty Bkav đã tiến hành khảo sát 520 website Quản trị viên có thể cài bản vá bằng cách vào trang web của Microsoft và tìm kiếm với từ khóa : "MS12-020" "Tình trạng lỏng lẻo trong việc đảm bảo an ninh cho máy chủ web đang ở mức báo động

32% máy chủ web .gov.vn mắc lỗ hổng nghiêm trọng

vn mắc lỗ hổng nghiêm trọng Có tới 32% máy chủ web của các cơ quan Nhà nước, Chính phủ đang tồn tại lỗ hổng nguy hiểm trong giao thức RDP (Remote Desktop Protocol) - Thông tin này được Bkav công bố từ kết quả cuộc khảo sát mới nhất được các chuyên gia của Bkav thực hiện đối với hệ thống máy tính tại Việt Nam --> - Có tới 32% máy chủ web của các cơ quan Nhà nước, Chính phủ đang tồn tại lỗ hổng nguy hiểm trong giao thức RDP (Remote Desktop Protocol) “Tình trạng lỏng lẻo trong công tác đảm bảo an ninh cho máy chủ web đã ở mức báo động đỏ Nếu tình trạng mất an toàn an ninh trong hệ thống mạng của các cơ quan Nhà nước, Chính phủ cứ tiếp tục như hiện nay sẽ đe dọa đến an ninh quốc gia”, ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Bộ phận an ninh mạng Công ty Bkav cảnh báo Cuộc khảo sát của Bkav đã tiến hành với 520 website gov Các chuyên gia của Bkav cũng khuyến cáo hệ thống cần được thiết lập nhiều lớp bảo vệ, quản trị mạng không nên mở cổng trực tiếp ra Internet đối với các dịch vụ hỗ trợ trong việc quản trị

Dám chèn link ẩn vào một loạt website gov.vn để SEO

ngheangovfaces, khi mo chuot phai, chon "xem nguon trang": tiep do, keo tro chuot xuong gan phia duoi nguon trang se thay mot loat cac link nhu anh duoi day: ket qua kiem tra cua chuyen gia bkav cho thay, hang loat link an duoc chen tren website cong bao tinh nghe an tai dia chi: congbaovn chuyen gia bkav nhan dinh, muc dich cua viec chen link an vao cac trang web thuoc chinh phu (

Nhiều website .gov.vn bị gắn link ẩn để trục lợi

gov trong cac thang 8 - 9, bo tt&tt cung da chi dao, dieu phoi cong tac khac phuc 969 su co ve website lua dao, 330 su co ve tan cong thay doi giao dien, 4 cac don vi chuc nang da phat hien mot so su co xay ra o nhung don vi, bo, nganh lon nhung da kip thoi xu ly, bo truong cho hay trong thang 9, bo tt&tt da bao cao bo chinh tri, chinh phu ve cong tac dam bao an toan thong tin mang; day manh trien khai cac hoat dong dam bao an toan thong tin mang; bo da lien tiep co nhieu cong van, canh bao cac bo, nganh, dia phuong, co quan nha nuoc va doanh nghiep lon, to chuc 6 khoa dao tao ngan han ve attt, nhieu cuoc dien tap ung cuu su co quy mo quoc te buoc sang thang 10, bo truong yeu cau cuc an toan thong tin va trung tam vncert khan truong hoan thien 2 van ban quan trong huong dan thi hanh luat attt mang de trinh vpcp xin y kien cac bo, nganh truoc 15/10, bao gom quyet dinh cua thu tuong phe duyet danh muc ha tang thong tin trong yeu cua quoc gia va quyet dinh phuong an ung cuu khan cap cac su co attt nghiem trong theo vietnamnet tag : cong thong tin dien tu, bo chinh tri, dao tao ngan han, thong tin mang, cong tac khac phuc, link an co hai nhieu website vn bi gan link an de truc loi
website http //dichvucong.gplx.gov.vnkhái niệm bất phương trình một ẩnchèn đoạn phim vào powerpointchèn video vào powerpoint 2003chèn video vào proshow producerchèn video vào powerpoint 2007