indy gov treasurer

04:38 am 03/05/2017

indy gov treasurer. indy gov treasurer. indy gov treasurer. indy gov treasurer. indy gov treasurer. indy gov treasurer... 12:56 23/05/2017

Tên miền .gov.vn có tới 3700 lỗ hổng bảo mật

Cơ quan chức năng đã phát hiện gần 3

32% máy chủ web .gov.vn mắc lỗ hổng nghiêm trọng RDP

Lợi dụng lỗ hổng trên giao thức này, hacker sẽ có thể chiếm quyền quản trị để điều khiển hệ thống mà không cần mật khẩu Tuy nhiên, Công ty Bkav đã tiến hành khảo sát 520 website gov Kẻ xấu có thể lợi dụng lỗ hổng để tấn công mạng máy tính bất kỳ lúc nào Nếu tình trạng mất an toàn trong hệ thống mạng của các cơ quan Nhà nước, Chính phủ cứ tiếp tục như hiện nay sẽ đe dọa đến an ninh quốc gia", ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Bộ phận an ninh mạng của Bkav, cảnh báo

32% máy chủ web .gov.vn mắc lỗ hổng nghiêm trọng

gov - Thông tin này được Bkav công bố từ kết quả cuộc khảo sát mới nhất được các chuyên gia của Bkav thực hiện đối với hệ thống máy tính tại Việt Nam Đây là kết quả cuộc khảo sát mới nhất được các chuyên gia của Bkav thực hiện đối với hệ thống máy tính tại Việt Nam Việc kẻ xấu lợi dụng lỗ hổng để tấn công mạng máy tính bất kỳ lúc nào là nguy cơ sát sườn Cuộc khảo sát của Bkav đã tiến hành với 520 website vn Người quản trị cần cập nhật bản vá bằng cách truy cập vào website của Microsoft và tìm kiếm với từ khóa : “MS12-020” Hiền Mai

Dám chèn link ẩn vào một loạt website gov.vn để SEO

dan chung mot truong hop cu the, chuyen gia bkav cho hay, vi du nhu tai trang http://congbaovn/webpages/home/homengheangov chuyen gia bkav nhan dinh, muc dich cua viec chen link an vao cac trang web thuoc chinh phu ( cung voi viec khang dinh cho du link an ton tai do website co lo hong dan toi bi hacker sua doi thong tin hay do quan tri vien dua thong tin len thi dieu nay deu nguy hiem, chuyen gia bkav cung khuyen nghi bien phap khac phuc neu quan tri vien chu dong dua cac link nay len he thong website cua co quan (vn de seo

Nhiều website .gov.vn bị gắn link ẩn để trục lợi

(anh micgov trong cac thang 8 - 9, bo tt&tt cung da chi dao, dieu phoi cong tac khac phuc 969 su co ve website lua dao, 330 su co ve tan cong thay doi giao dien, 4338 su co ve phat tan ma doc trong thang 9, bo tt&tt da bao cao bo chinh tri, chinh phu ve cong tac dam bao an toan thong tin mang; day manh trien khai cac hoat dong dam bao an toan thong tin mang; bo da lien tiep co nhieu cong van, canh bao cac bo, nganh, dia phuong, co quan nha nuoc va doanh nghiep lon, to chuc 6 khoa dao tao ngan han ve attt, nhieu cuoc dien tap ung cuu su co quy mo quoc te
website http //dichvucong.gplx.gov.vnkhái niệm bất phương trình một ẩnchèn đoạn phim vào powerpointchèn video vào powerpoint 2003chèn video vào proshow producerchèn video vào powerpoint 2007