imessage không gửi được

imessage không gửi được

07:00 am 01/01/1970