hạng thương gia vietnam airlines

07:00 am 01/01/1970