ghi chữ lên ảnh bằng photoshop

07:00 am 01/01/1970