gameloft tuyển dụng đà nẵng

07:00 am 01/01/1970

gameloft tuyển dụng đà nẵng. gameloft tuyển dụng đà nẵng. gameloft tuyển dụng đà nẵng. gameloft tuyển dụng đà nẵng. gameloft.. 10:34 27/05/2017

ĐH Đà Nẵng tạm dừng tuyển sinh 9 ngành

> Điểm chuẩn Học viện Hàng không, ĐH Nha Trang Trường / Ngành Mã ngành Khối thi Điểm NV1 ĐH Bách khoa A,V + Điểm trúng tuyển vào trường A 16,0 + Điểm trúng tuyển vào ngành: Cơ khí chế tạo máy 101 A 16,0 Điện kỹ thuật 102 A 17,0 Điện tử - Viễn thông 103 A 18,5 Xây dựng dân dụng và công nghiệp 104 A 19,0 Xây dựng Công trình thủy 105 A 16,0 Xây dựng Cầu - Đường 106 A 17,0 Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh 107 A 16,0 Cơ khí động lực 108 A 16,0 Công nghệ thông tin 109 A 17,5 Sư phạm kỹ thuật công nghiệp 110 A 16,0 Cơ - Điện tử 111 A 17,5 Công nghệ môi trường 112 A 16,0 Kiến trúc (vẽ Mỹ thuật hệ số 2) 113 V 22,0 Vật liệu và cấu kiện xây dựng (*) 114 A 16,0 Tin học xây dựng 115 A 16,0 Kĩ thuật tàu thủy 116 A 16,0 Kĩ thuật năng lượng và môi trường 117 A 16,0 Quản lý môi trường 118 A 16,0 Quản lý công nghiệp 119 A 16,0 Công nghệ hóa thực phẩm 201 A 16,0 Công nghệ chế biến dầu và khí 202 A 19,5 Công nghệ vật liệu 203 A 16,0 Công nghệ sinh học 206 A 16,0 Kinh tế kỹ thuật (xây dựng và QLDA) 400 A 18,0 ĐH Kinh tế A + Điểm trúng tuyển vào trường A 17,0 + Điểm trúng tuyển vào ngành: Kế toán 401 A 18,0 Quản trị kinh doanh tổng quát 402 A 17,0 Quản trị Kinh doanh du lịch và DV 403 A 17,0 Quản trị Kinh doanh thương mại 404 A 17,0 Quản trị Kinh doanh Quốc tế 405 A 17,0 Quản trị Kinh doanh Marketing 406 A 17,0 Kinh tế phát triển 407 A 17,0 Kinh tế lao động (*) 408 A 17,0 Kinh tế và quản lý công (*) 409 A 17,0 Kinh tế chính trị (*) 410 A 17,0 Thống kê - Tin học (*) 411 A 17,0 Ngân hàng 412 A 19,5 Tin học quản lý 414 A 17,0 Tài chính doanh nghiệp 415 A 19,5 Quản trị tài chính 416 A 17,5 Quản trị nhân lực 417 A 17,0 Kiểm toán 418 A 20,5 Luật học 501 A 17,0 ĐH Ngoại ngữ (Ngoại ngữ hệ sô 2) Sư phạm tiếng Anh 701 D 1 20,5 Sư phạm tiếng Pháp (*) 703 D 1,3 15,5 Sư phạm tiếng Trung Quốc (*) 704 D 1,4 15,5 Sư phạm tiếng Anh bậc tiểu học 705 D 1 15,5 Cử nhân tiếng Anh 751 D 1 19,0 Cử nhân tiếng Nga 752 D 1,2 15,5 Cử nhân tiếng Pháp 753 D 1,3 15,5 Cử nhân tiếng Trung Quốc 754 D 1,4 15,5 Cử nhân tiếng Nhật 755 D 1 20,5 Cử nhân tiếng Hàn Quốc 756 D 1 20,0 Cử nhân tiếng Thái Lan (*) 757 D 1 15,5 Cử nhân Quốc tế học 758 D 1 16,0 Cử nhân tiếng Anh thương mại 759 D 1 20,0 Cử nhân tiếng Pháp du lịch 763 D 1,3 15,5 Cử nhân tiếng Trung thương mại 764 D 1,4 15,5 ĐH Sư phạm Sư phạm Toán 101 A 16,5 Sư phạm Vật lý 102 A 16,0 Cử nhân Toán - Tin 103 A 13,0 Cử nhân công nghệ thông tin 104 A 13,0 Sư phạm Tin 105 A 13,0 Cử nhân Vật lý 106 A 13,0 Sư phạm Hoá học 201 A 16,5 Cử nhân Hóa học (phân tích môi trường) 202 A 13,0 Cử nhân Hóa học (Hóa dược) 203 A 13,0 Cử nhân khoa học môi trường 204 A 13,0 Sư phạm Sinh học 301 B 15,0 Cử nhân Sinh - Môi trường 302 B 16,0 Sư phạm Giáo dục chính trị 500 C 14,0 Sư phạm Ngữ văn 601 C 16,0 Sư phạm Lịch sử 602 C 16,0 Sư phạm Địa lý 603 C 16,5 Cử nhân Văn học 604 C 14,0 Cử nhân Tâm lý học 605 C 14,0 Cử nhân Địa lý 606 C 14,0 Việt Nam học 607 C 14,0 Cử nhân Văn hóa học 608 C 14,0 Cử nhân báo chí 609 C 14,0 Sư phạm Giáo dục tiểu học 901 D 1 13,0 Sư phạm Giáo dục mầm non 902 M 15,0 Sư phạm Giáo dục đặc biệt (*) 903 D 1 15,0 SP Giáo dục thể chất &GDQP (Năng khiếu hệ số 2) 904 T 18,5 Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum (Khu vực = 1 điểm, đối tượng = 1,5 điểm) + Điểm trúng tuyển vào ngành: Công nghệ thông tin 109 A 13,0 Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án 400 A 13,0 Kế toán 401 A 13,0 Quản trị kinh doanh tổng quát 402 A 13,0 Tài chính doanh nghiệp 415 A 13,0 CĐ Công nghệ Từ C71 đến C85 A B 10,0 11,0 CĐ Công nghệ Thông tin Từ C90 đến C93 A D1 V 10,0 9 ngành tạm dừng đào tạo của 4 đại học trực thuộc ĐH Đà Nẵng: ĐH Bách khoa 1 Vật liệu và cấu kiện xây dựng 114 A 16,0 ĐH Kinh tế 2 Kinh tế lao động 408 A 17,0 3 Kinh tế và quản lý công 409 A 17,0 4 Kinh tế chính trị 410 A 17,0 5 Thống kê - Tin học 411 A 17,0 ĐH Ngoại ngữ 6 Sư phạm tiếng Pháp (sang Cử nhân tiếng Pháp) 703 D1,3 15,5 7 Sư phạm tiếng Trung Quốc 704 D1,4 15,5 8 Cử nhân tiếng Thái Lan 757 D1 15,5 ĐH Sư phạm 9 Sư phạm Giáo dục đặc biệt (sang Sư phạm Giáo dục Tiểu học) 903 D1 15,0 Thí sinh trúng tuyển các ngành này được chuyển sang ngành khác có điểm chuẩn tương đương Cử nhân tiếng Trung 754 D 1,4 37 ≥ 15,5 5

ĐH Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển NV2 và chỉ tiêu NV3

Tin liên quan » Ba trường ĐH phía Bắc công bố điểm xét tuyển NV3 » Hai trường ĐH phía Nam công bố điểm xét tuyển NV3 » Điểm xét tuyển NV3 của ĐH Đại Nam, ĐH DL Lương Thế Vinh » ĐHSPKT Vinh công bố điểm chuẩn NV1 và xét tuyển NV2 » Bộ GD&ĐT yêu cầu báo cáo điều kiện xét tuyển NV2 » TS đỗ NV1 vào 2 ĐH bị dừng tuyển sinh sẽ được xét tuyển Theo đó, Trường ĐH Ngoại ngữ (điểm thi môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2): Sư phạm tiếng Anh bậc tiểu học 17,5 điểm; Cử nhân tiếng Nga 15,5 điểm; Cử nhân tiếng Pháp 16 điểm; Cử nhân tiếng Trung Quốc khối D1 18 điểm, khối D4 17,5 điểm; Cử nhân Quốc tế học 16 điểm; Cử nhân tiếng Pháp du lịch 15,5; Cử nhân tiếng Trung thương mại 18,0 điểm Trường ĐH Sư phạm: Cử nhân Toán-Tin 14,5 điểm; Cử nhân công nghệ thông tin 14 điểm; Sư phạm Tin 13 điểm; Cử nhân Vật lý 14,5 điểm; Cử nhân Hóa học (phân tích môi trường) 15 điểm; Cử nhân Hóa học (Hóa dược) 14,5 điểm; Cử nhân khoa học môi trường 14 điểm; Sư phạm Giáo dục chính trị 14 điểm; Cử nhân Văn học 14 điểm; Cử nhân Tâm lý học 14 điểm; Cử nhân Địa lý 14 điểm; Việt Nam học 14 điểm; Cử nhân Văn hóa học 14 điểm Điểm trúng tuyển NV2 vào ĐH Đà Nẵng dao động từ 14-18 điểm và Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại KonTum dao động từ 10-13 điểm Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại KonTum: các ngành Công nghệ thông tin; Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án; Kế toán; Quản trị kinh doanh tổng quát; Tài chính doanh nghiệp có mức điểm là 13 điểm Ngành CĐ Âm nhạc Trường ĐH Sư phạm: 10 điểm Trường CĐ Công nghệ: các ngành Công nghệ kĩ thuật cơ khí chế tạo; Công nghệ kĩ thuật điện; Công nghệ kĩ thuật ôtô; Công nghệ kĩ thuật công trình giao thông; Công nghệ kĩ thuật nhiệt-lạnh; Công nghệ kĩ thuật hóa học; Công nghệ kĩ thuật môi trường; Công nghệ kĩ thuật công trình thủy; Công nghệ kĩ thuật cơ-điện tử; Công nghệ kĩ thuật thực phẩm; Xây dựng hạ tầng đô thị; Kiến trúc công trình cùng lấy 12 điểm Riêng đối với chỉ tiêu NV3, Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum tuyển 125 chỉ tiêu cho các ngành: Công nghệ thông tin 50 chỉ tiêu, điểm xét tuyển 13 điểm; Kinh tế xây dựng và quản lí dự án 7 chỉ tiêu, điểm xét tuyển 13 điểm; Kế toán 17 chỉ tiêu, điểm xét tuyển 13 điểm; Quản trị kinh doanh tổng quát xét tuyển 31 chỉ tiêu, điểm xét tuyển 13 điểm; Tài chính doanh nghiệp 20 chỉ tiểu, điểm xét tuyển 13 điểm

Đà Nẵng: Chính sách mới về giảm nợ tiền sử dụng đất quy ra vàng

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành chủ trương mới về việc giảm nợ và thu nợ tiền sử dụng đất quy ra vàng 98% áp dụng cho các trường hợp trả nợ tiền sử dụng đất quy ra vàng trong năm 2011 Cụ thể: giảm 40% trên tổng số vàng đang nợ đối với các trường hợp ký hợp đồng nợ tiền sử dụng đất trước ngày 31-12-2005, giảm 10% trên tổng số vàng đang nợ đối với các trường hợp ký hợp đồng nợ tiền sử dụng đất từ ngày 1-1-2006 đến ngày 31-12-2011 Ngoài ra, giảm thêm 2% số lượng vàng trên tổng số vàng đang nợ cho mỗi năm trả trước hạn (kể cả thời gian gia hạn) Các hộ dân đã đến hạn trả nợ mà chưa trả được thì các ban quản lý chuyển tiếp cho nợ tiền đất thêm 5 năm nhưng tổng thời gian được nợ không quá 15 năm, và từ năm thứ 16 bắt đầu tính lãi Tổng số lượng vàng được giảm nêu trên không vượt quá 50% số vàng nợ và số tiền trả nợ không thấp hơn số tiền nợ sử dụng đất tại thời điểm ghi nợ (Theo báo Đà Nẵng )

ĐH Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển

5 16 Quản trị nhân lực 417 A D 175 18 Luật học 501 A D 175 19 Luật kinh tế 502 A D 175 11 Ngôn ngữ Thái Lan 757 D 1 150 13 Ngôn ngữ Anh thương mại 759 D 1 200 15 Ngôn ngữ Trung thương mại 764 D 1,4 185 3 Toán ứng dụng 103 A 155 Điểm Toán hệ số 2 4 Công nghệ thông tin 104 A 130 V Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum(DDP) + Điểm trúng tuyển vào ngành: 1 Xây dựng Cầu - Đường 106 A 13

Điểm trúng tuyển ĐH Giáo Dục, Kiến trúc Đà Nẵng

> Tra cứu điểm trúng tuyển tại đây * Danh sách các trường đã công bố điểm chuẩn Ngoài Nv1, ĐH Giáo dục còn dành 85 chỉ tiêu để xét tuyển nguyện vọng 2 các ngành: Sư phạm Vật lý, Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Sinh học0 - - 2 Sư­ phạm vật lý 113 50 A 170 3 S­ư phạm hóa học 207 50 A 180 40 170 D1,2,3,4 170 - - D1,2,3,4 17 Chi tiết như sau: *Hệ đại học: *Hệ cao đẳng và điểm xét tuyển NV2: Để tra cứu điểm chuẩn, soạn tin DCH (dấu cách) Mã trường (cách) Mã ngành, gửi 8500 Ví dụ: Tra cứu điểm chuẩn ĐH Kiến trúc Hà Nội, ngành Kiến trúc (Kiến trúc công trình) soạn tin: DCH KTA 101 gửi 8500

Đà Nẵng sẽ tuyển dụng hơn 1.100 giáo viên, nhân viên ngành GD-ĐT

Theo kế hoạch, sẽ tuyển dụng 1146 chỉ tiêu (trong đó tuyển 951 giáo viên và 195 nhân viên) theo hai hình thức xét tuyển thẳng và thi tuyển Các đối tượng dự xét tuyển thẳng (bao gồm cả GV phụ trách Đoàn, Đội, phòng bộ môn) cần có các điều kiện: tốt nghiệp ĐH hệ chính quy loại xuất sắc hoặc giỏi phù hợp chuyên ngành dự tuyển; có học vị tiến sĩ, thạc sĩ chuyên ngành phù hợp với ngành tốt nghiệp ĐH, chức danh đăng ký dự tuyển, tốt nghiệp ĐH chính quy loại khá Riêng các ngạch viên chức phụ trách thư viện, kế toán, văn thư, y tế trường học… phải tốt nghiệp từ Trung cấp chuyên nghiệp trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợpedu Thông báo tuyển dụng cũng sẽ được niêm yết tại các Sở, VP UBND các Quận, huyện ít nhất 30 ngày trước ngày tổ chức thi tuyển

ĐH Đà Nẵng: Hơn 13.000 chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012

Năm 2012, ĐH Đà Nẵng có hơn 13 nghìn chỉ tiêu tuyển sinh các bậc ĐH, CĐ và TCCN Trong đó, bậc Đại học có 8650 CT đào tạo đại học hệ chính quy Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin (DDI): có 780 CT xét tuyển sinh đào tạo bậc cao đẳng các ngành: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính (chuyên ngành công nghệ phần mềm), Truyền thông và mạng máy tính, Kế toán (chuyên ngành Kế toán - tin học), Quản trị kinh doanh, Tin học ứng dụng, Hệ thống thông tin

ĐH Đà Nẵng tuyển thêm 12 ngành học mới

Chiều 18 Cụ thể, trường ĐH Kinh tế có thêm 2 ngành là Kinh tế đầu tư và Quản trị hệ thống thông tin, 2 ngành này cùng tuyển khối A, A1 và D1, 2, 3, 4 với 50 chỉ tiêu cho mỗi ngành Trường ĐH Ngoại ngữ mở ngành tiếng Anh du lịch tuyển khối D1 gồm 70 chỉ tiêu và tiếng Nga du lịch tuyển khối D1, D2, C với 35 chỉ tiêu Trường ĐH Bách khoa mở thêm một ngành học mới là Kỹ thuật điều khiển - tự động hóa với 100 chỉ tiêu khối A Trường ĐH Sư phạm bổ sung 2 ngành mới là Công nghệ sinh học tuyển khối B với 60 chỉ tiêu; và ngành Công tác xã hội tuyển khối C, D1 với 60 chỉ tiêu Trường CĐ Công nghệ cũng có thêm 3 ngành mới gồm: Quản lý xây dựng tuyển khối A với 80 chỉ tiêu, Công nghệ sinh học cho khối A, B với 80 chỉ tiêu và Hệ thống thông tin quản lý tuyển khối A, A1, D1 với 80 chỉ tiêu Viết Hảo

Đà Nẵng tuyển chọn người đẹp cho cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2012

Tiêu chuẩn để tham dự cuộc thi là nữ công dân Việt Nam hội đủ các điều kiện như: Đang học tập, cư trú hoặc công tác tại Đà Nẵng; có tuổi từ 18 đến 27 (theo giấy khai sinh); trình độ văn hóa Tốt nghiệp THPT trở lên; có đạo đức tốt; không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, dân sự; chưa lập gia đình, chưa sinh con; chiều cao 1m62 trở lên; có vẻ đẹp tự nhiên không qua giải phẫu thẩm mỹ và chuyển đổi giới tính

Đà Nẵng công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10

Đà Nẵng công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 Chiều 8/7, Sở GD - ĐT Đà Nẵng đã công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2012 - 2013 vào các trường THPT trên địa bàn thành phố >> Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10 Chiều 8/7, Sở GD - ĐT Đà Nẵng đã công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2012 - 2013 vào các trường THPT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2012 - 2013 Theo đó, có 4 thí sinh đạt tổng điểm 3 môn Văn, Toán, Anh (trong đó, môn Anh văn là môn thi lấy điểm cộng khuyến khích) cao nhất là 28,75 điểm, gồm: thí sinh (TS) Lê Thụy Khuê (SBD: 1000, điểm cụ thể từng môn Văn: 9 - Toán: 9,75 - Anh: 10), TS Nguyễn Trần Khánh Linh (SBD:1106, điểm cụ thể môn Văn: 8,75 - Toán: 10 - Anh: 10), TS Huỳnh Tấn Hưng (SBD: 887, điểm cụ thể môn Văn 8,75 - Toán: 10 - Anh: 10), TS Đà Nẵng273 hồ sơ ĐKDT, gấp 1,5 lần so với chỉ tiêu (CT) tuyển sinh của trường (1 Khối ngoài công lập có 1

ĐH Đà Nẵng công bố điểm xét tuyển bổ sung vào các trường thành viên

ĐH Đà Nẵng công bố điểm xét tuyển bổ sung vào các trường thành viên Chiều 10/8, ĐH Đà Nẵng công bố chỉ tiêu và mức điểm nhận xét tuyển bổ sung vào từng ngành của các trường thành viên gồm: ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng, ĐH Sư phạm Đà Nẵng Chiều 10/8, ĐH Đà Nẵng công bố chỉ tiêu và mức điểm nhận xét tuyển bổ sung vào từng ngành của các trường thành viên gồm: ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng, ĐH Sư phạm Đà Nẵng Chỉ tiêu, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyến bổ sung vào từng ngành của các trường thuộc ĐH Đà Nẵng cụ thể như sau: Số TT TRƯỜNG/NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) Khối thi Mã ngành Mã tuyển sinh Chỉ tiêu Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển I ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (DDF): C, D 1-6 (Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2) Sư phạm tiếng Anh, chuyên ngành: D 1 D140231 Tổng điểm 3 môn chưa nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên (nếu có) phải từ điểm sàn đại học trở lên: - Khối C: 14,5 - Khối D: 13,5 1 Sư phạm tiếng Anh bậc tiểu học 705 17 2 Sư phạm tiếng Pháp D 1,3 D140233 703 25 3 Sư phạm tiếng Trung D 1,4 D140234 704 30 Ngôn ngữ Nga, gồm: D 1,2 ,C D220202 4 Cử nhân tiếng Nga 752 31 5 Cử nhân tiếng Nga du lịch 762 29 Ngôn ngữ Pháp, gồm: D 1,3 D220203 6 Cử nhân tiếng Pháp 753 23 7 Cử nhân tiếng Pháp du lịch 763 45 8 Ngôn ngữ Thái Lan D 1 D220214 757 32 9 Quốc tế học D 1 D220212 758 59 II ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (DDS) 1 Toán ứng dụng (chuyên ngành Toán ứng dụng trong kinh tế) A, A1 D460112 103 37 13,0 2 Công nghệ thông tin A D480201 104 9 13,0 A 1 3 Sư phạm Tin học A D140210 105 35 13,0 A 1 4 Vật lý học A D440102 106 54 13,0 Hóa học, gồm các chuyên ngành: A D440112 5 Hóa học (Phân tích môi trường) 202 53 13,0 6 Hóa học (Hóa Dược) 203 4 7 Khoa học môi trường A D440301 204 23 13,0 8 Giáo dục chính trị C D140205 500 50 14,5 D 1 13,5 9 Văn học C D220330 604 65 14,5 10 Tâm lý học B D310401 605 11 14,0 C 14,5 Địa lý học, gồm các chuyên ngành: D310501 11 Địa lý tài nguyên môi trường A 606 58 13,0 B 14,0 12 Địa lý du lịch C 610 46 14,5 13 Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa - Du lịch) C D220113 607 27 14,5 D 1 13,5 14 Văn hóa học C D220340 608 56 14,5 15 Công tác xã hội C D760101 611 49 14,5 D 1 13,5 Khánh Hiền

Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng thông báo tuyển sinh năm 2012

Thời gian nhận hồ sơ và nhập học: 4bachkhoadanangbachkhoadanang

ĐH Kiến trúc Đà Nẵng thông báo điểm trúng tuyển và xét tuyển năm 2012

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀ XÉT TUYỂN: I Trình độ Cao đẳng 1 Công nghệ và Kỹ thuật Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng C510102 A, A1=100 4 Thiết kế Nội thất D210405 B Điểm ưu tiên khu vực: KV2=0,5; KV2-NT=1,0 ; KV1=1,5 điểm 3000 đồng/hồ sơ Hải Châu - TP Đà Nẵng Điện thoại : (0511) - 221edu

Tuyển thủ Việt kiều Michal Nguyễn “thử việc” ở SHB Đà Nẵng

Michal Nguyễn giữa các cầu thủ SHB Đà Nẵng Trong tiết trời ngập tràn sắc xuân, các cầu thủ dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất; Tổng Giám đốc đốc Cty cổ phần thể thao SHB Đà Nẵng sau những lời căn dặn đã phát lì lì xì cho mọi người cùng những lời chúc năm mới may mắn… Người phải nói, phải gửi gắm nhiều nhất đến các cầu thủ chính là HLV Lê Huỳnh Đức Mùa giải này, đội bóng sông Hàn sẽ tham gia 3 mặt trận: V-League, Cúp Quốc gia và AFC Cup Trong đó, thầy trò HLV Lể Huỳnh Đức sẽ đặc biệt dành sự ưu tiên cho chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch V-League Tuy nhiên trước mắt, vào ngày 23/2 tới, SHB Đà Nẵng có trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2012 với XMXT Sài Gòn, đội vô địch Cúp Quốc gia Trận đấu này dự kiến diễn ra lúc 16 giờ trên sân Chi Lăng Về trận đấu này, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đặt quyết tâm chiến thắng rất cao bởi Siêu cúp là danh hiệu mà phòng truyền thống của bóng đá Đà Nẵng còn thiếu Về lực lượng, SHB Đà Nẵng có thể nói là một trong những CLB có sự ổn định nhất khi kế thừa đội ngũ khá chất lượng từ đội Trẻ SHB Đà Nẵng (đá hạng Nhất, đã tuyên bố giải thể) Ngoài lứa cầu thủ trẻ được đôn lên, HLV Lê Huỳnh Đức còn có trong tay những trụ cột như Nguyên Sa, Thanh Bình, Thanh Hưng, Minh Phương, Cao Cường, Hoàng Quãng, Ngọc Thanh, Merlo… HLV Lê Huỳnh Đức gửi gắm niềm tin, hy vọng đến toàn đội ngày đầu năm mới Điều đặc biệt nhất trong buổi tập khai xuân của SHB Đà Nẵng là có sự hiện diện của tuyển thủ Việt kiều Michal Nguyễn Khoác chiếc áo số 30 của ĐT Việt Nam, Michal Nguyễn nổi bật giữa những cầu thủ sông Hàn và gây ra sự tò mò cho nhiều người… Tuy nhiên qua tìm hiểu được biết, Michal Nguyễn theo các đồng đội Quốc Anh, Nguyên Sa và Thanh Bình xin tập luyện cùng SHB Đà Nẵng trong thời gian ĐTQG chưa tập trung trở lại Khánh Quang

Đà Nẵng tung ứng dụng tìm nhà vệ sinh công cộng cho khách du lịch

nhung cac du khach ma khong thong thao duong thi se rat kho tim duoc noi co nha ve sinh cong cong mien phi, vi the se lam mat rat nhieu thoi gian de tim chung chi vua moi ra mat, comfort as home - ung dung tim nha ve sinh mien phi da thu hut rat nhieu luot tai ve hy vong day se la cong cu huu ich giup moi nguoi giai quyet duoc nhung van de te nhi kho noi ” chi pham thi phuong dai dien hoi doanh nghiep hai chau chia se vi vay ban quan ly du an mong muon va luon san sang dong hanh, chia se kinh nghiem voi cac hiep hoi nganh nghe, cac hoi doanh nghiep toan thanh pho va cac tinh thanh tren toan quoc de nhan rong mo hinh du an cong dong nay dieu nay khong nhung giup dap ung kip thoi nhu cau ve sinh cong cong cua du khach va nguoi dan ma con gop phan bao ve moi truong xanh – sach – dep cho thanh pho du an duoc su ung ho manh me cua nguoi dan va da co hon 100 co so tham gia vao thoi diem nay   comfort as home , wi-fi mien phi, nha ve sinh cong cong da nang, nha ve sinh cong cong, ung dung hay, da nang,
vệ sinh công cộngnhà vệ sinh công cộngnhà vệ sinhthêm ứng dụng vào cạnh cong s6 edgechạy ứng dụng s6 edge không cần mở khóa màn hìnhbật ứng dụng cạnh cong samsung s6 edge