fix lỗi không đủ dung lượng cài ứng dụng oppo

07:00 am 01/01/1970