f2a88xm-d3h overclock

02:36 pm 26/04/2017

f2a88xm-d3h overclock. Chip Bulldozer của AMD tự phá kỷ lục overclock Mẫu vi xử lý tám lõi của Advanced Micro Devices.. 02:45 26/04/2017

Chip Bulldozer của AMD tự phá kỷ lục overclock

Trong lần "ép xung" trước đó, Andre Yang đã khiến Theo Engadget , mẫu chip Bulldozer của AMD vừa tự phá kỷ lục về xung nhịp chip Andre Yang là người làm nên kết quả trên Trong lần "ép xung" trước đó, Andre Yang đã khiến cho kết quả cao hơn 30MHz so với kỷ lục đã từng lập (8,429GHz) Còn đối với lần overclock vừa rồi, anh đã khiến cho xung nhịp của vi xử lý Bulldozer cao hơn tới 123,3MHz và kết quả cuối cùng đạt được là 8,58GHz
chip and dale rescue rangerschip chippersonchip chipperson twittercomputex 2015 amdchip i3 gen 6chip intel i3 6100