đựng axit bằng gì

đựng axit bằng gì

07:00 am 01/01/1970