độ cao trạm tôn

độ cao trạm tôn

07:00 am 01/01/1970