đầy bộ nhớ ổ c

đầy bộ nhớ ổ c

07:00 am 01/01/1970