curie likes dislikes

06:40 pm 27/02/2017

curie likes dislikes. curie likes dislikes. cụ thẻ, búc ảnh thu hút duọc 110 .. 07:35 24/03/2017

Mark Zuckerberg vừa đăng tấm ảnh Tổng thống Obama dùng thử kính thực tế ảo, 110 nghìn likes sau 2 ti

cụ thẻ, búc ảnh thu hút duọc 110000 luọt thích, hon 2000 luọt chia sẻ và hon 2000 luọt bình luạn chỉ sau 2 tiéng dòng hò trong búc ảnh, zuckerberg viét: "trong chát dáy thua ngài tỏng thóng! làn tói chúng ta sẽ cùng nhau choi vài ván bóng bàn trong moi truòng khong trọng lục nhé" nhu các bạn dã biét, ngoài mạng xã họi, facebook dang dàu tu, phát triẻn nhièu cong nghẹ tuong lai khác bao gòm cả thục tại ảo vói sụ ủng họ của tỏng thóng barack obama facebook sẽ có nhièu co họi phát triẻn cong nghẹ dọt phá này theo facebook
đội bảo vệ tổng thống obamatổng thống obama sinh năm nàotổng thống obama phát biểutổng thống obama khóctổng thống obama có mấy vợtổng thống obama làm amway