cong thuong got talent

02:54 am 26/04/2017

cong thuong got talent. cong thuong got talent. NSND Trần Hiếu dẫn cháu đi thi Vietnam’s got talent Trần Hoàng Hà, cô cháu.. 02:12 26/04/2017

NSND Trần Hiếu dẫn cháu đi thi Vietnam’s got talent

Trần Hoàng Hà, cô cháu gái gọi NSND Trần Hiếu là ông nội và là cháu của nữ ca sĩ Trần Thu Hà đã có màn biểu diễn khá thành công trong cuộc thi Vietnam’s got talent May m ắ n đ ượ c sinh ra trong m ộ t ngôi nhà ngh ệ thu ậ t nên Tr ầ n Hoàng Hà th ừ a h ưở ng đ ượ c tình yêu âm nh ạ c t ừ nh ữ ng ng ườ i thân c ủ a mình, đ ặ c bi ệ t là ng ườ i cô cùng tên Hà, n ữ ca s ỹ Tr ầ n Thu Hà V ớ i khuôn m ặ t cá tính và luôn song hành cùng cây đàn guitar, ở Hà toát lên đ ượ c phong cách c ủ a m ộ t ngh ệ s ỹ “indie” tri ể n v ọ ng, gi ố ng ng ườ i cô c ủ a mình Trần Hoàng Hà Ch ư a t ừ ng tham d ự b ấ t c ứ cu ộ c thi âm nh ạ c nào, Hà đ ế n v ớ i Vietnam’s Got Talent r ấ t vô t ư và tho ả i mái vì ch ỉ mu ố n “qua cu ộ c thi này, em s ẽ m ạ nh d ạ n h ơ n trên sân kh ấ u” H ướ ng đ ế n hình ả nh m ộ t cô gái hát nh ạ c ballad có th ể ch ơ i guitar và piano nên t ạ i vòng lo ạ i, Hà l ự a ch ọ n ca khúc “The Only Exception” - b ả n hit đình đám c ủ a nhóm nh ạ c Paramore đ ể trình di ễ n Phần biểu diễn của cô cháu gái Trần Hiếu đã thuyết phục được ba vị giám khảo Đ ể t ậ p luy ệ n ca khúc này, Trần Hoàng Hà chia sẻ, cô đ ượ c NSND Tr ầ n Hi ế u d ạ y hát cho 4 bu ổ i, “ông n ộ i đã d ạ y Hà cách chia b ố c ụ c bài hát sao cho ấ n t ượ ng mà khi nghe s ẽ t ạ o phong cách riêng không b ị l ẫ n v ớ i b ấ t kỳ ngh ệ s ỹ nào trình di ễ n tr ướ c đ ấ y, r ồ i t ậ p l ấ y h ơ i…” Cô nói Cô cháu gái tài năng của NSND Trần Hiếu chia sẻ thêm

Thư cầu cứu gây xôn xao của Quỳnh Anh “Got Talent”

Xin bác giúp cháu v ạ ch tr ầ n s ự th ậ t đ ể ngăn ch ặ n t ộ i ác tày đình này Trong khi các b ạ n đ ồ ng trang l ứ a v ớ i cháu có th ể vô t ư c ườ i đùa, đ ế n tr ườ ng h ọ c r ồ i r ủ nhau đi ch ơ i thì cháu lúc nào cũng lo s ợ ánh m ắ t c ủ a m ọ i ng ườ i đang li ế c nhìn cháu, không dám đi ra ngoài vì s ẽ nguy hi ể m (đã có nhi ề u l ờ i đe d ọ a cháu trên Internet), s ợ lên Internet khi đâu đâu cũng là nh ữ ng “hòn đá t ả ng” đang ném vào cháu và m ẹ Cháu th ậ t s ự đau đ ớ n và m ấ t ni ề m tin Phan Lê
vietnam got talent tap 7vietnam got talent 2016 tap 4vietnam got talent 2016 tap 3got talent 2015 vietnamvietnam got talent 2016 tap 7vietnam got talent 2016 tap 5