carry over là gì

carry over là gì

07:00 am 01/01/1970