cách chia cột trong word

cách chia cột trong word

07:00 am 01/01/1970